Síť proti hmyzu - zaměření a montáž

Jak zaměřit síť proti hmyzu

Co budete k zaměření potřebovat?

- svinovací metr, tužku, pravítko, pero a papír pro zapisování rozměrů


Zaměření sítě proti hmyzu krok za krokem

1. Zaměřte šířku a výšku okenního rámu – přiložte rovnou podložku (například pravítko) na venkovní rám otevřeného okna, vyznačte bod ve vzdálenosti 1 centimetr od pravítka.
2. Tyto body vyznačte ve všech rozích okna – na svislém i vodorovném rámu.
3. Šířku a výšku okenního rámu zjistěte zaměřením vzdálenosti mezi vyznačenými body.
4. Tloušťku rámu měřte směrem z vnější strany okna ke straně vnitřní.

 

Jak namontovat síť proti hmyzu

Montáž sítě proti hmyzu krok za krokem

1. Nejprve opatrně vybalte síť zabalenou v ochranné fólii a odstraňte ochranné krytky z rohů sítě.
2. Nasměrujte excentry do uzamčené polohy (tj. polohy vodorovné s rámem okna).
3. Při manipulaci držte síť za pomocná madla.
4. Vložte síť do exteriérové části okna a přitlačte ji k jeho rámu.
5. Po natočení všech excentrů do uzamčené polohy je síť připravena k používání.