E-shop společnosti K-system
Nevíte si rady? Potřebujete poradit? Volejte +420 601 333 063
Ověřená firma v oboru stínící technika

Ověřená firma v oboru stínící technika

2.6.2016

Firma K-system je ověřenou firmou v oboru stínící techniky a disponuje mezinárodně uznávanými certifikáty

 

V dnešní době působí na trhu v oblasti stínící techniky různé sdružení osob, které ve snaze podpořit či zlepšit pozici svých členů, udělují svým členům různé osvědčení a certifikáty, které vzbuzují dojem nejvyšší kvality, či důvěryhodnosti obchodního partnera, resp. dodavatele. Tímto nechceme říci, že by tomu tak nebylo, ale nechceme, aby se zapomínalo na společnosti, které nejsou členy takovýchto sdružení a které poskytují stejnou nebo dokonce vyšší kvalitu svých výrobků a jsou stejně důvěryhodnými obchodními partnery a dodavateli.

Principiálně to znamená, že společnost, která certifikát ISO nevlastní, není seriózní nebo že poskytuje nekvalitní výrobky a služby, avšak zákazník si v takovém případě musí sám zvážit zda je taková společnost pro něj dostatečně seriózním dodavatelem. Naproti tomu akreditovaný certifikát je výsledkem odborného, nestranného a nezávislého prověření certifikované společnosti. Podmínkou získání certifikátu ISO je prokázání splnění mnoha zákonných požadavků a norem. Certifikovaná společnost musí být ochotná poskytnout všechny potřebné informace k posouzení firmy na všech jejich pracovištích a ve všech pracovních postupech. Práce certifikačního orgánu zahrnuje kontrolu dodržování norem nejen při výrobě, ale i v administrativě, na prodejně při styku se zákazníkem a přímo u zákazníka.

Samozřejmě, že marketingová ocenění se potom nedají porovnávat s akreditovanou certifikací podle ISO 9001 nebo podle jiného manažerského systému (ISO 14001 nebo OHSAS 18001). Rozdíl spočívá v jasném určení pravidel, nezávislosti, odbornosti a tedy v celkové důvěryhodnosti. Podle slov ředitele certifikační společnosti QSCert, spol. s r.o. ING Marcela Šlúcha jsou při akreditované certifikaci v první řadě jednoznačná kritéria, podle kterých se certifikát uděluje. Jsou to mezinárodní normy jako už zmiňované ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 apod. Tyto normy jsou všeobecně známé a uznávané na celém světě, přičemž shodu s těmito mezinárodními normami udělují certifikační orgány, které disponují odborně způsobilými auditory, kteří jsou nestraní a nezávislí. Existují jasná kritéria na to, co mají splňovat certifikační orgány a jak mají vykonávat certifikaci – hlavně mezinárodní norma ISO 17021 a množství jiných doplňkových metodických pokynů. Jejich odbornou způsobilost a nezávislost kontrolují ve smyslu zmiňovaných kritérií národní akreditační orgány, přičemž v každém státě EU je jen jeden akreditační orgán, který je kontrolovaný a řízený státem. Navíc se tyto národní akreditační orgány kontrolují navzájem prostřednictvím skupinových auditů (skupina akreditačních orgánů posuzuje vybraný akreditační orgán) ve složení EA (European cooperation for Accreditation – Evropská spolupráce při Akreditaci) a ve světovém měřítku IAF (Internation Accreditation Forum – Mezinárodní Akreditační Fórum). Takže schéma vypadá následovně: Internation Accreditation Forum ˃ Národní akreditační orgán ˃ Akreditovaný certifikační orgán ˃ Certifikovaná organizace ˃ Certifikát. Je tedy vidět, že se jedná o přepracovaný několika úrovňový systém kontroly založený na jednoznačných kritériích v podobě mezinárodním norem.

Z uvedeného tedy vyplývá, že není možné porovnávat certifikát vydaný v rámci toho akreditovaného systému s marketingovým certifikátem.

Chat